România adusă în fața CJUE de către Comisia Europeană

În ciuda unor notificări emise de către Comisie în iulie 2015 și februarie 2016, România, Grecia și Luxemburg nu au întreprins măsuri pentru respectarea Directivei.

România riscă, astfel, plata unor penalități cu titlu cominatoriu pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea obligațiilor de transpunere a Directivei.

În esență, Directiva:

  • vizează eficientizarea și integrarea sistemului feroviar în Uniune, întărirea atribuțiilor organismelor de reglementare naționale;
  • recomandă acoperirea cheltuielilor de infrastructură prin alte mijloace decât finanțarea direct din partea statului (cum ar fi PPP sau finanțarea din partea sectorului privat);
  • impune concurența loială între întreprinderile feroviare, garantarea transparenței financiare a administratorilor de rețea și separarea între administrarea infrastructurii feroviare, pe de o parte, și operațiunile de transport, pe de altă parte.

Share This: