10.000 EUR – daunele morale acordate concubinului unei persoane decedate

După anul 1990, practica judecătorească din România a recunoscut categoria daunelor morale „prin ricoșeu” sau „de afectațiune”, adică aceea cauzată rudelor și celor apropiați prin decesul unei persoane care a fost victima unei fapte ilicite, fără însă a exista o poziție unanimă cu privire la persoanele îndreptățite să pretindă plata acestor despăgubiri și valoarea lor. Pentru prima dată în legislația noastră, la art. 1.391 alin. (2) C.civ., sunt expres reglementate persoanele îndreptățite, desemnate prin relația de rudenie sau de afecțiune pe care o aveau față de victimă ascendenți, descendenți, frați, surori și soț, „dar și alte persoane care, la rândul lor, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu”.

Hotărârea Judecătoriei Buftea este un important reper pentru exemplificarea noțiunii de “persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu” folosite de art. 1.391 alin. (2) C.civ. Sentința Judecătoriei Buftea este supusă apelului la Tribunalul Ilfov.

La data de 19.11.2016, în jurul orelor 07:50, un autoturism Fiat, pe DN2, direcţia Urziceni-Bucureşti, în afara localităţii Şindriliţa, s-a angajat într-o depăşire, în condiţii de ceaţă densă şi a intrat în coliziune cu un microbuz plin de pasageri care se îndrepta spre Urziceni.

În urma impactului a rezultat decesul şoferului vinovat de producerea accidentului şi a 2 pasageri ai microbuzului, printre care și concubina clientului Lospa Lawyers.

Judecătoria Buftea a apreciat că relaţia dintre cei doi nu intră în categoria celei de concubinaj, deoarece cei doi nu aveau o viaţă familială împreună. Totuși, instanţa a reținut că clientul Lospa Lawyers este îndreptăţit să solicite despăgubiri, având în vedere că acesta a suferit un prejudiciu moral, constând în durerea încercată prin moartea victimei, logodnica lui. Aşa cum a fost dovedit din probatoriul administrat în cauză, cei doi aveau planuri comune şi urmau să îşi întemeieze o familie, cu tot ce implică aceasta, decesul victimei producând consecinţe şi în viaţa tânărului. Apreciind că „pierderea persoanei iubite este unul din cele mai dureroase experienţe pe care un om o poate trăi”, Judecătoria Buftea a recunoscut în parte pretențiile clientului Lospa Lawyers, obligând societatea de asigurare la plata unor daune morale în cuantum de 10.000 EUR.

Pentru dovedirea întinderii daunelor morale, avocații Lospa Lawyers au propus instanței de judecată un raport de expertiză psihologică privind concubinul victimei, realizat înainte de debutul procesului civil, ca urmare a ședințelor de psihoterapie realizate de către clientul Lospa Lawyers. Acest raport de expertiză psihologică a surprins: (i) determinări psihologice pentru stabilirea consecințelor pe care l-a avut decesul concubinei asupra clientului Lospa Lawyers; (ii) existența tulburării de stres post-traumatic; (iii) alterările concrete ale sferei sociale și profesionale ale concubinului.

În fiecare an, Lospa Lawyers asistă victime ale accidentelor rutiere, aflate în diverse situații complexe, obținând despăgubiri pentru daunele morale suferite de acestea într-un cuantum situat peste media publicată de Ghidul pentru soluționarea daunelor morale, elaborat de Fondul de Protecție a Victimelor Străzii cu acordul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN