ANAF obligată la plata de daune morale de 1 leu pentru abuz de drept

LOSPA LAWYERS obține constatarea definitivă a abuzului de drept procesual civil săvârșit de ANAF prin formularea, în cadrul aceluiași dosar de executare silită, a 7 contestații la executare având același motiv de contestație: nerespectarea de către executorul judecătoresc a dispoziţiilor OG nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii (în continuare, OG 22).

În urma obținerii unui titlu executoriu împotriva ANAF privind obligații de plată succesive ale ANAF, neonorate voluntar de aceasta din urmă, clienții Lospa Lawyers au pus în executare titlul executoriu obținut. După încuviințarea executării silite, organul de executare a emis o somație de executare mobiliară. Împotriva acestui act de executare, debitoarea ANAF a formulat o contestație la executare, solicitând, totodată, suspendarea și suspendarea provizorie a executării silite. Singurul motiv de contestaţie invocat a fost nerespectarea de către executorul judecătoresc a dispoziţiilor OG 22, ANAF susţinând că potrivit acestui act normativ beneficiază de un termen de grație de 6 luni înăuntrul căruia nu poate fi efectuat nici un act de urmărire. Cererea de suspendare provizorie a executării silite, cererea de suspendare a executării silite și contestația la executare au fost respinse de către instanța de executare. Instanța de apel a menținut soluțiile instanței de executare.

Ulterior, în cadrul aceluiași dosar de executare silită, executorul judecătoresc a emis alte 4 somații mobiliare. Împotriva acestor acte de urmărire, debitoarea ANAF a formulat 7 contestații la executare, una dintre somații fiind contestată de 3 ori, iar alta de 2 ori. Motivul acestor contestații formulate de către debitoarea ANAF a fost același: nerespectarea de către executorul judecătoresc a dispoziţiilor OG 22. În cadrul fiecărei contestații la executare silită, debitoarea ANAF a formulat cereri de suspendare a executării silite și cereri de suspendare provizorie a executării silite.

În urma apărărilor efectuate de Lospa Lawyers, toate cererile de suspendare provizorie, toate cererile de suspendare și toate contestațiile la executare formulate de debitoarea ANAF au fost respinse de către instanța de executare. De asemenea, în toate cazurile, au fost respinse ca nefondate apelurile exercitate de către debitoare ANAF, apeluri prin care au fost reluate, fără excepţie, în mod absolut identic, cererile de contestaţie la executare sub forma cererii de apel.

Șirul acestor contestații la executare eșuate a fost urmat de formularea, de către clienții Lospa Lawyers, a unei cereri de chemare în judecată prin care s-a solicitat în contradictoriu cu ANAF (i) constatarea abuzului de drept al ANAF manifestat prin introducerea cu rea-credință a celor 7 contestații la executare vădit netemeinice și (ii) obligarea ANAF la plata de daune morale în cuantum de 1 leu pentru fiecare dintre clienții Lospa Lawyers.

Prima instanță – Judecătoria Sectorului 5 București – a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. În esență, prima instanță a reținut neîndeplinirea condițiilor pentru constatarea exercitării abuzive a unui drept procesual. Împotriva acestei soluții, clienții Lospa Lawyers au formulat apel. Tribunalul București a admis apelul, a schimbat în tot sentința primei instanțe și a admis cererea de chemare în judecată. Analizând condițiile abuzului de drept procesual, Tribunalul București a constatat caracterul abuziv al exercitării de către ANAF a celor 7 contestații la executare.

Decizia Tribunalului București este publicată mai jos și este importantă întrucât oferă repere importante pentru:

a) condițiile constatării exercitării abuzive a unui drept procesual;

b) distincțiile dintre temeiul juridic pentru acordarea cheltuielilor de judecată și temeiul juridic pentru exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale;

c) compatibilitatea soluției de constatare a exercitării abuzive a dreptului de formula o contestație la executare cu soluția de acordare a cheltuielilor de judecată părții care a câștigat contestația la executare;

d) consecințele formulării mai multor contestații la executare împotriva aceluiași act de executare, pentru aceleași motive, fără indicarea incidentului litispendenței de către contestator;

e) critica pretinsei obligații a unei instituții publice de a formula contestații la executare, fără determinarea unor motive de nelegalitate privind actele de executare contestate;

f) efectele lucrului judecat privind o chestiune de drept dezlegată într-o contestație la executare asupra unei alte contestații la executare în care se ridică aceeași chestiune de drept.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN