Bonusul salariaților: (chiar) la discreția angajatorului?

Ipoteza:

 • este cunoscut că majoritatea bonusurilor acordate de către angajatori face obiectul unor clauze în contractele de muncă/ Regulamente Interne/ Contracte colective de muncă redactate într-o manieră exclusiv favorabilă angajatorului. De obicei, aceste clauze stabilesc doar dreptul (nu și obligația) angajatorului de a acorda un bonus salariatului, într-un cuantum stabilit discreționar de angajator.

Esențial, potrivit Bundesarbeitsgericht:

 • dacă decizia angajatorului privind neacordarea/ acordarea într-un anumit cuantum a bonusului nu este motivată într-un mod rezonabil, aceasta poate fi contestată în instanță;
 • cuantumul bonusului poate fi stabilit de către instanță pe baza dovezilor prezentate de salariat și/ sau angajator, fără ca vreuna dintre părți să aibă obligația probațiunii (în sens procedural);
 • bonusul poate fi stabilit de către instanță pe baza cuantumului bonusurilor acordate în anii precedenți, indicatorilor economici ai angajatorului sau a rezultatelor evaluării performanței salariatului;
 • doar dacă nu există niciun fel de dovezi privind criteriile de mai sus, bonusul nu va putea fi stabilit de către instanțele judecătorești.

Despre cazul judecat de Bundesarbeitsgericht:

 • reclamantul ocupase poziția de Managing Director la o bancă din Germania din ianuarie 2010 până în septembrie 2012;
 • în contractul de muncă era stabilit că reclamantul ar fi putut beneficia de un bonus anual;
 • pentru anul financiar 2009, reclamantul a primit 200.000 EUR, iar pentru anul financiar 2010, 9.920 EUR;
 • deși alți colegi ai reclamantului au primit bonus, pentru anul financiar 2011, reclamantul nu a primit bonus;
 • în consecință, reclamantul a solicitat instanțelor germane stabilirea judiciară a bonusului pentru anul financiar 2011, solicitând, potrivit propriilor calcule, cel puțin 52.480 EUR;
 • Arbeitsgericht (prima instanță de muncă) a acordat reclamantului un bonus în cuantum de 78.720 EUR;
 • ulterior, Landesarbeitsgericht (tribunalul de muncă) a respins cererea reclamantului, motivând că reclamantul nu a produs suficiente probe pentru stabilirea judiciară a bonusului
 • în fine, Bundesarbeitsgericht a trimis cauza către Landesarbeitsgericht, pentru determinarea judiciară a bonusului.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN