Lospa Lawyers obține anularea definitivă a unui sechestru asigurător înființat de ANAF Antifraudă

În aprilie 2021, în urma unor controale efectuate la un subcontractor al clientului Lospa Lawyers, ANAF Antifraudă a considerat tranzacțiile supuse verificării ca fiind cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil și la deducerea taxei pe valoarea adăugată aferente perioade 2017-2020, neacordând dreptul de deducere a TVA. Pentru colectarea pretinsului prejudiciu adus bugetului de stat estimat la aprox. 2,8 milioane, ANAF Antifraudă a decis înființarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor Clientului Lospa Lawyers, emițând o decizie vădit nelegală și neîntemeiată, în urma unei proceduri obscure și în contra Codului de procedură fiscală

Avocații Lospa Lawyers au atacat decizia ANAF Antifraudă de înființare a sechestrului asigurător, arătând că:

  1. ANAF Antifraudă nu a respectat dreptul contribuabilului de a fi ascultat;
  2. Decizia emisă de ANAF Antifraudă este nulă întrucât nu este motivată;
  3. Decizia atacată nu conține motive întemeiate.

Reținând criticile anterioare, Tribunalul Ilfov a admis acțiunea Lospa Lawyers și a anulat definitiv decizia de înființare a sechestrului asigurător. Printre considerentele Tribunalului Ilfov, sunt remarcabile argumentele care susțin nulitatea deciziei ANAF Antifraudă dar și procedura vădit nelegală aplicată de inspectorii ANAF Antifraudă în acest caz.

Astfel, sub aspectul primei critici, tribunalul a reținut fără echivoc că ANAF Antifraudă nu a respectat dreptul la apărare a reclamantului, prin faptul că nu a ascultat contribuabilul înainte de emiterea deciziei atacate. Instanța de judecată a apreciat că simpla invocare a prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a) C.proc.fisc. - pretextată de inspectorii antifraudă pentru a justifica lipsa audierii reclamantului – nu este suficientă, în condiţiile în care nu exista suport probator. Pentru încălcarea dreptului clientului Lospa Lawyers de a fi ascultat, Tribunalul Ilfov a constatat că intervine sancţiune nulității exprese a deciziei contestate.

Referitor la cel de-al doilea set de critici, tribunalul a reținut că organul fiscal nu a arătat de ce se impunea instituirea măsurii asigurătorii asupra patrimoniului clientului Lospa Lawyers. Instanța a apreciat că organul fiscal trebuia să justifice pericolul de sustragere/ascundere sau risipire a patrimoniului pe împrejurări concrete, deduse din alte comportamente ale debitorului, iar nu exclusiv din operaţiunile imputate din punct de vedere fiscal.

În fine, referitor la ultimele critici dezvoltate de avocații Lospa Lawyers, Tribunalul Ilfov a constatat că decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nu îndeplineşte condiţiile impuse de prevederile art. 213 alin. (2) C.pr.fisc. având în vedere că organul fiscal nu a motivat corespunzător măsura dispusă.

ANAF Antifraudă nu a precizat în concret care dintre situaţiile limitativ prevăzute de art. 213 C.pr. fisc. sunt incidente în cauză, respectiv nu a arătat dacă există pericolul ca clientul Lospa Lawyers să se sustragă sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, condiţie absolut necesară pentru ca instanţa să poată efectua un control efectiv asupra măsurii dispuse. Sub acest aspect, instanța de judecată a notat că trebuie dovedită nu doar existenţa unui pericol în formele impuse de legiuitor, ci şi a consecinţelor sale, şi anume, de a fi periclitată sau îngreunată în mod considerabil colectarea.

Hotărârea Tribunalului Ilfov este extrem de importantă, pentru că are impact nu doar asupra contribuabilului implicat în acest caz, ci asupra unui număr mare de societăți care activează în sectorul construcțiilor și care s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu decizii și practici nelegale similare din partea ANAF Antifraudă.

Hotărârea obținută în fața instanțelor asigură o protecție adecvată intereselor legitime de business ale clientului nostru, dar reprezintă și un câștig jurisprudențial deosebit de important, întrucât reconfirmă faptul că organele fiscale au obligația respectării dreptului contribuabilului de a fi consultat, sub sancțiunea nulității actelor.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN