Noi reguli pentru angajator în domeniul securității și sănătății în muncă

Durata instruirii introductiv-generale, a instruirii la locul de muncă, a instruirii periodice și a celei suplimentare se reduce de la 8 ore la 1 oră.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 838 din data de 21 octombrie 2016 a fost publicată Hotărarea Guvernului nr. 767/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 (pe mai departe, Normele).

Esențial:

  1. Durata instruirii introductiv-generale, a instruirii la locul de muncă, a instruirii periodice și a celei suplimentare (i.e., în cazul revenirii la locul de muncă) poate fi stabilită de angajator chiar și pentru o oră. În trecut, în ciuda angajatorilor (și, câteodată, chiar și a lucrătorilor), durata instruirii introductiv-generale nu putea fi mai mică de 8 (opt) ore;
  2. Periodicitatea instruirii periodice nu va mai stabilită prin instrucțiuni proprii, ci prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul unității;
  3. Personalului din exterior (i.e. lucrătorii încadrați cu contract de prestări servicii) și vizitatorilor li se vor prezenta succint (sic!) activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din unitate. În lipsa vreunui criteriu oferit de legiuitor pentru înțelegerea noțiunii “succint”, apreciem că o astfel de prezentare, chiar având o durată mai mică și decât o oră, trebuie să asigure în mod efectiv informarea persoanelor vizate privind prevenirea riscurilor profesionale la care se expun.

Modificările aduse Normelor au intrat în vigoare în 21.10.2016.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN