Părăsirea instanței civile [art. 27 alin. (4) C.pr.pen.] – soluție remediu împotriva falimentului City Insurance

Deschiderea procedurii de faliment împotriva City Insurance Asigurare-Reasigurare SA (pe mai departe, City) a generat multiple dificultăți persoanelor vătămate în accidente rutiere conducând inclusiv la suspendarea proceselor civile împotriva asigurătorului aflate in fața primei instanțe. Recent, Lospa Lawyers a obținut o soluție de deblocare a acestei situații

Deseori, pentru recunoașterea și obținerea prejudiciilor care cad sub incidența Legii nr. 132/ 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, pornirea unei acțiuni civile separate de procesul penal s-a impus din cauza lentorii desfășurării procesului penal.

În cazul pretențiilor persoanelor vătămate împotriva City, demararea, în aceste circumstanțe, a procesului civil distinct de procesul penal, a fost ulterior paralizată de deschiderea procedurii de faliment împotriva acestui asigurător în data de 9 februarie 2022. Incidența art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (pe mai departe, Legea Insolvenței) a condus, în cvasi-majoritatea proceselor civile aflate în etapa primei instanțe, la suspendarea acestora. Inevitabil, această situație a redeschis apetitul persoanelor vătămate de a căuta dezlegarea pretențiilor civile în procesul penal, fiind apreciat de către majoritatea practicii judiciare că acțiunea civilă iterată în procesul penal nu este supusă cazului de suspendare prevăzut de art. 262 alin. (4) din Legea Insolvenței. Problema unei atare strategii este dată de posibila încălcare a regulii electa una via non datur recursus ad alteram.

Însă, cu titlu de excepție de la această regulă, prevederile art. 27 alin. (4) C.pr.pen. permit părăsirea instanței civile și dezlegarea pretențiilor civile de către instanța penală. Așadar, deși au ales exercitarea acțiunii civile în fața unei instanțe civile, persoanele prejudiciate au dreptul de a părăsi această din urmă instanță și de a se reîntoarce în fața instanței penale, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute de art. 27 alin. (4) C.proc.pen.

Totuși, aceste prevederi legale nu explică în niciun fel modalitatea concretă de manifestare a părăsirii instanței civile. Unele instanțe au apreciat recent[1] că părăsirea instanței civile își găsește corespondentul în incidentul renunțării la judecată normat de art. 406 – 407 C.pr.civ. Într-o asemenea abordare, s-a condiționat aplicarea prevederilor art. 27 alin. (4) C.pr.pen. de renunțarea la judecata acțiunii civile deduse instanței civile[2].

Apreciem că această opinie este greșită, fiind de părere că părăsirea instanței civile nu trebuie să îmbrace, în mod necesar, forma unei renunțări la judecata acțiunii civile. Nu excludem ca părăsirea instanței civile să se manifeste expres prin renunțarea la judecata acțiunii civile, considerând că desistarea părții prejudiciate de acțiunea civilă poate fi și implicită.

Bunăoară, simpla formulare a acțiunii civile în procesul penal cu indicarea și îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 27 alin. (4) C.pr.pen. este suficientă pentru reținerea cazului de părăsire a instanței civile. Recent[3], Curtea de Apel București a îmbrățișat punctul nostru de vedere, stabilind că, în interpretarea art. 27 alin. (4) C.pr.pen., părăsirea instanței civile nu trebuie exteriorizată în renunțarea la judecata acțiunii civile în fața instanței civile.

Tot astfel, intervenirea perimării acțiunii civile deduse instanței civile conjugată cu formularea acelorași pretenții civile în fața instanței penale poate denota intenția persoanei vătămate de a părăsi instanța civilă în înțelesul art. 27 alin. (4) C.pr.pen.

În concluzie, mecanismul prevăzut de art. 27 alin. (4) C.pr.pen. se poate dovedi accesibil persoanelor vătămate având pe rolul instanțelor civile acțiuni împotriva falitei City. În măsura în care condițiile prevăzute de art. 27 alin. (4) C.pr.pen. sunt îndeplinite, pentru părăsirea instanței civile, nu este obligatorie formularea unei cereri de renunțare la judecată.

[1] A se vedea Jud. Buftea, s. pen., sent. pen. nr. 522 din 15 iulie 2022, nepublicată.

[2] Ibidem. Instanța a pronunțat inadmisibilitatea acțiunii civile exercitată de partea civilă alături de cea penală, reținând că „potrivit fișei din sistemul informatic ECRIS a dosarului civil nr. (...), înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a civilă, persoana vătămată și-a exercitat dreptul de a alege modalitatea de exercitare a acțiunii civile mai întâi pe cale separată, în fața instanței civile, la data de 03.07.2020 și, ulterior, la data de 26.01.2022, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat și în dosarul penal nr. (...) al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, iar până la acest moment procesual nu a formulat cerere de renunțare la judecată în dosarul civil nr. (...), cauza fiind suspendată din data 08.01.2021 până la soluționarea definitivă a prezentului dosar penal. Urmează ca instanța să dea eficiență inadmisibilității acțiunii civile din prezenta cauză prin sentința penală.”.

[3] A se vedea C.A. București, s. I pen., dec. pen. 1192/A din 7 octombrie 2022, nepublicată.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN