Propunere de modificare a Legii sănătății prin OUG

În data de 20 iunie 2019, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(pe mai departe, Proiectul). Proiectul vizează exclusiv posibilitatea organizării centralizate, de către Ministerul Sănătății, la nivelul centrelor regionale, a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici și farmaciști, asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali.

În prezent, concursurile se desfășoară doar la nivelul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (pe mai departe, Legea) atribuind competența de organizare a acestor concursuri doar managerilor unităților sanitare.

Potrivit notei de fundamentare publicate, implementarea modificărilor propuse de Proiect ar asigura ocuparea posturilor pentru unitățile sanitare care înregistrează posturi vacante și neocupate, unul dintre scopurile declarate ale Proiectului fiind “stoparea exodului medicilor, asistenților și farmaciștilor către alte țări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp”. În preambulul proiectului de OUG, se menționează că “este imperios necesar pentru buna desfășurare a activității la nivelul unităților sanitare, concursul regional să se desfășoare în mod unitar, prin organizarea unor comisii unice la nivel de centre regionale, pe specialități, asigurându-se astfel ocuparea posturilor cu personal de specialitate și bine pregătit la nivelul optim de funcționare”.

Proiectul:

(i) nu adaugă atribuția organizării unui astfel de concurs la atribuțiile generale ale Ministerului Sănătății enumerate la art. 16 din Lege. Proiectul operează modificări doar asupra atribuțiilor managerilor unităților sanitare (art. 180 din Lege), fără a propune completarea corespunzătoare a atribuțiilor Ministerului Sănătății;

(ii) nu exclude posibilitatea managerilor de spital de a organiza, în continuare, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, la nivelul unității sanitare. Din interpretarea modificărilor propuse de Proiect, organizarea descentralizată, la nivelul fiecărei unități sanitare, va constitui regula procedurilor de ocupare a posturilor vacante, în timp ce organizarea centralizată, la nivelul centrelor regionale, va fi implementată doar cu titlu de excepție;

(iii) nu este însoțit de un proiect de metodologie privind organizarea unor astfel de concursuri regionale.

Proiectul și Nota de fundamentare pot fi consultate aici http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2019/06/OUG-1.pdf

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN