Nu deschiderea procedurii de insolvență trebuie să constituie motiv de excludere de la licitație

Situația deschiderii insolvenței împotriva ofertantului debitor – cu excepția deschiderii procedurii simplificate/ de faliment – nu ar trebui să producă, în mod ideal, vreo ingerință în procedura de ofertare. Motivul excluderii prevăzut de art. 167 alin. (1) lit. b) din Legea achizițiilor publice se opune principiului stabilit de art. 77 din Legea insolvenței, impunând ofertantului insolvent sarcini interpretabile. Nu deschiderea procedurii de insolvență trebuie să constituie motiv de excludere, ci (in-) capabilitatea ofertantului de a-și executa obligațiile licitate, criteriu aplicabil deopotrivă societăților împotriva cărora nu s-a deschis procedura insolvenței. Sigur, știm că viziunea autorităților contractante este diferită, deschiderea procedurii de insolvență fiind echivalentă adesea cu dovada nefiabilității debitoarei, aspect contrazis de mecanismele și garanțiile pe care legea insolvenței le oferă.

Avocat Paul Lospa

Founder Lospa Lawyers

* Opinie susținută în cadrul dezbaterii ”Exclușii din achizițiile publice”, ediția 245, organizată de Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

ro_RORO