Lospa Lawyers obține anularea hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat adjudecarea unui bun în contul unei creanțe subordonate

Prin hotărârea obținută de Lospa Lawyers, Tribunalul București arată că, prin acordarea posibilității oricărui creditor de a adjudeca parte din preț în contul creanței, este lipsită de efecte dispoziția ordinii de distribuție prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2006

La data de 15.02.2021, Adunarea Creditorilor debitoarei a fost convocată de lichidatorul judiciar, convocare având pe ordinea de zi aprobarea regulamentului de valorificare a unicului bun imobil din patrimoniul debitoarei. Adunarea creditorilor, cu majoritatea voturilor creditorilor având creanțe înscrise în dreptul art. 123 pct. 9 din Legea nr. 85/2006, a aprobat regulamentul de valorificare a bunului imobil al debitoarei, prin introducerea posibilității achiziționării, prin vânzare directă a bunului valorificat, la prețul de evaluare, și de către creditori, cu posibilitatea acestora de a adjudeca parte din preț, în contul creanței deținute, ofertele directe urmând a fi aprobate de către adunarea creditorilor.

Clientul Lospa Lawyers, creditor având o creanță înscrisă în dreptul art. 123 pct. 9 din Legea nr. 85/2006 a votat împotriva acestei propuneri și, ulterior, a formulat contestație împotriva hotărârii astfel adoptată.

Hotărârea a surprins o încercare a creditorilor subordonați de a-și satisface creanțele, înaintea creanței clientului nostru, cu încălcarea ordinii de distribuție prevăzută de art. 123 din Legea nr. 85/2006.

Prin contestația formulată, avocații Lospa Lawyers au arătat că posibilitatea adjudecării în contul creanței este condiționată de satisfacerea tuturor și oricăror creanțe de rang superior celei deținute de creditorul adjudecatar. În aceste circumstanțe, hotărârea adunării creditorilor este lovită de nulitate, întrucât ignoră ordinea de distribuție a sumelor obținute în cadrul falimentului prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2006 și încalcă principiului imperativ stabilit de art. 125 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

Prin hotărârea dată, Tribunalul București a valorificat criticile Lospa Lawyers, pronunțând anularea hotărârii adunării creditorilor. Judecătorul-sindic a reținut că, prin situația aprobată de către creditorii subordonați ce dețin majoritatea la masa credală a debitoarei, prin adjudecarea bunului în contul creanțelor subordonate s-ar ajunge la situația în care satisfacerea creanțelor subordonate, prevăzute de art. 129 pct. 9 din Legea 85/2006, ar fi realizată anterior satisfacerii creanțelor cu rang prioritar.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

ro_RORO