Tardivitatea unei acțiuni CNSAS privind constatarea calității de colaborator al Securității. Soluția CAB obținută de Lospa Lawyers

Lospa Lawyers obține o soluție inedită prin care Curtea de Apel București a respins ca tardiv introdusă o acțiune privind constatarea calității de colaborator al Securității. Deși este supusă recursului, sentința Curții devine un reper important pentru înțelegerea și aplicarea corectă a Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (pe mai departe, CNSAS).

Deși în cuprinsul OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (pe mai departe, OUG 24/2008) nu a fost prevăzut niciun termen înăuntrul căruia ar trebui promovată acțiunea prevăzută de art. 11 din acest act normativ, totuși, Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNSAS (pe mai departe, Regulamentul CNSAS) stabilește un astfel de termen, prevăzând, în mod imperativ, la art. 37 alin. (1), faptul că „(...) acţiunea în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se introduce la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării notei de constatare”.

Interpretarea coroborată a celor două acte normative trebuie să conducă la concluzia că CNSAS trebuie să respecte toate condițiile prevăzute de acestea pentru formularea acțiunii privind constatarea calității de colaborând, neavând discreția de a înlătura prevederile Regulamentului CNSAS.

Avocații Lospa Lawyers u arătat că, în lipsa unui obiect comun de reglementare, anume vreun termen pentru formularea acțiunii împotriva clientului Lospa Lawyers, nu se pune problema prevalenței vreunui act normativ asupra celuilalt. Faptul că OUG nr. 24/2008 tace sub aspectul impunerii vreunui termen nu echivalează cu vreo derogare de la prevederile Regulamentului CNSAS, fiind știut că derogările nu pot fi decât exprese, nu și tacite.

În aceste circumstanțe, CNSAS are obligația de a formula acțiunea privind constatarea calității de colaborator în mod regulat, sub toate aspectele, atât în acord cu dispozițiile OUG nr. 24/2008, cât și prin raportare la cele ale Regulamentului CNSAS. O concluzie contrară ar însemna invalidarea efectelor juridice ale prevederilor Regulamentului CNSAS, ceea ce nu este permis.

Aceasta a fost și concluzia Curții de Apel București care a arătat că nu poate reține apărările formulate de CNSAS în această privință, întrucât normele juridice invocate de către avocații Lospa Lawyers, anume Hotărârea nr. 2/2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a CNSAS, reprezintă însuși Regulamentul intern pe baza căruia se organizează și funcționează instituția reclamantă CNSAS, astfel că instituția reclamantă nu își poate invoca propria turpitudine în ce privește nerespectarea termenului de 30 de zile, care constituie un termen de decădere în maniera în care este reglementat de această hotărâre.

Sentința Curții de Apel București este redată în întregime mai jos și a fost supusă căii de atac a recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

ro_RORO