Avocații vor putea conferi putere executorie acordului de mediere
  1. La data de 26.06.2018, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat Legea pentru modificarea (pe mai departe, Legea de modificare) Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (pe mai departe, Legea medierii).
  2. O modificare substanțială și de impact a Legii medierii este reprezentată de introducerea, la articolul 58, după aliniatul (2), alte două aliniate, printre care aliniatul (3), având următorul cuprins: „Acordul de Mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților, este titlu executoriu” (pe mai departe, Modificarea).
  3. La data de 03.07.2018, Legea de modificare a fost trimisă Președintelui României, în vederea promulgării.
  4. Legea de modificare a făcut obiectul unui control de constituționalitate, atât la inițiativa Președintelui României, cât și a unui număr de 96 de deputați. În data de 18.09.2018, Curtea Constituțională a României:
    1. a admis sesizarea de neconstituționalitate cu privire la anumite articole din Legea de modificare 1;
    2. a respins, ca neîntemeiată, cu unanimitate de voturi, sesizarea referitoare la Modificare.
  5. Prin urmare, textul articolului prezentat mai sus, va fi cuprins în noua formă a Legii medierii. Astfel, avocații vor putea conferi putere executorie acordului de mediere, în condițiile menționate în Legea de modificare.
  6. În prezent, Legea de modificare se află la Parlament, în vederea modificării cuprinsului articolelor ce au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României.

Paul Lospa

Founder Lospa Lawyers

Alexandra Iliescu

Associate Lospa Lawyers

A se vedea art.I pct.10 [cu referire la art.43 alin.(21) din Legea nr.192/2006], art.I pct.16 [cu referire la partea introductivă a art.601 alin.(1) din Legea nr.192/2006] și ale art.I pct.21 [cu referire la art.76 din Legea nr.192/2006] din Legea de modificare.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN