Notă critică asupra opiniei referitoare la suspendarea de drept a căilor de atac după deschiderea procedurii de faliment a Euroins România

Am lecturat recent opinia unui confrate(1) asupra efectelor retragerii autorizației de funcționare a Euroins România.

Dintre efectele retragerii autorizației diseminate în articol, este amintit și faptul că, în opinia autorului, “(...) pronunțarea hotărârii de deschidere a procedurii falimentului societății Euroins va avea ca efect inclusiv suspendarea de drept a căilor de atac”.

Opinia este contrazisă atât de statuările general obligatorii ale Deciziei nr. 19/2022 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată de Completul RIL, cât și de opinia majoritară conturată la nivelul curților de apel încă dinaintea pronunțării deciziei ÎCCJ de mai sus.

Pe de o parte, trebuie luat aminte și reținut că, cu putere obligatorie, Înalta Curte a statuat că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 262 alin. (4), prin raportare la prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, căile de atac promovate de debitorul societate de asigurare/reasigurare față de care a fost deschisă procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate acțiunile unui/unor creditor/creditori pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului introduse pe rolul instanțelor înaintea deschiderii acestei proceduri, nu sunt suspendate de drept.

De asemenea, prin considerentele deciziei anterior amintite(2), ÎCCJ a subliniat importante aspecte cu privire la relația de complementaritate a dispozițiilor speciale privind falimentul societăților de asigurare/reasigurare cu dispozițiile comune din materia insolvenței.

Trebuie reținut că, chiar dacă dispozițiile privind falimentul societăților de asigurare/ reasigurare sunt reglementate de norme speciale în raport de procedura generală de faliment, nu se poate concluziona că voința legiuitorului a fost de a reitera procedura de faliment sub toate aspectele ei în cazul societăților de asigurare/reasigurare. În esență, dispozițiile reglementate în capitolul IV din legea insolvenței sunt complementare cu restul dispozițiilor din aceeași lege.

Pe de altă parte, soluția diriguitoare a Înaltei Curți a fost prevestită de decizii ale Curții de Apel București(3) care au stabilit că, în cuprinsul capitolului IV din legea insolvenței, capitolul dedicat falimentului societăților de asigurare/reasigurare, nu există vreo derogare expresă de la art. 75 din aceeași lege, motiv pentru care dispozițiile acestuia [inclusiv alin. (2)] sunt pe deplin aplicabile și societăților de asigurare.

Această soluție este salvatoare demersurilor de natură civilă a victimelor accidentelor rutiere, permițând celor păgubiți să continue judecata împotriva Euroins și în căile de atac promovate de Euroins România.

Cu alte cuvinte, tocmai faptul că judecata căii de atac formulate de Euroins România nu va fi suspendată va prilejui persoanelor vătămate să obțină hotărâri definitive asupra pretențiilor împotriva (aproape defunctei) Euroins România. În mod izbăvitor, aceste hotărâri definitive vor fi înaintate către Fondul de Garantare al Asiguraților (FGA), prin depunerea unei cereri de plată(4), urmând a fi plătite de FGA (sic!) fără ca acesta să aibă posibilitatea de a aprecia/ reaprecia asupra întinderii prejudiciului stabilit prin hotărârea definitivă astfel obținută.

Scenariul contrar, la care s-a oprit confratele nostru, ignoră Decizia nr. 19/2022 amintită anterior și, mai mult, e defavorabilă victimelor accidentelor rutiere care se judecă, în prezent, cu Euroins România. Soluția suspendării de drept a căilor de atac în procesele demarate împotriva Euroins România(5) ar lăsa fără efecte hotărârile judecătorești pronunțate deja până la deschiderea procedurii de faliment împotriva Euroins România, ipoteză care ar obliga persoanele păgubite reinițierea demersurilor de stabilire a despăgubirilor direct cu FGA, prin formularea unei cereri de deschidere a unui dosar de daună(6). Evident, în lipsa unei hotărâri judecătorești asupra întinderii prejudiciului suferit, aceste cereri de despăgubire vor cădea sub discreția FGA de a stabili prejudicii în cuantumuri nesemnificative, potrivit unor criterii obscure, obligând persoanele vătămate la un nou proces(7), de data aceasta împotriva FGA.

Prezenta notă critică întărește preocupările constante ale echipei Lospa Lawyers de conștientizare, realizare efectivă și cu celeritate a drepturilor persoanelor păgubite în urma accidentelor rutiere, chiar și în ciuda iminentului faliment al Euroins România.

Paul Lospa – Managing Partner Lospa Lawyers
Simone Ghinea – Associate Lospa Lawyers

(1)Publicată la https://www.juridice.ro/496188/trecere-in-revista-a-efectelor-retragerii-autorizatiei-de-functionare-a-euroins.html (consultată la data de 3 aprilie 2023).

(2)În acest sens, a se vedea:

(pct. 44) pentru toate materiile din capitolele II-IV, integrate în titlul II al Legii nr. 85/2014, completarea cu dispoziţiile comune din capitolul I al aceluiaşi titlu, deci inclusiv cu prevederile din secţiunea a 3-a a acestui capitol, referitoare la deschiderea procedurii şi efectele acesteia, a fost realizată prin intermediul unor norme de trimitere având o redactare aproximativ identică (pentru grupurile de societăţi – art. 183; pentru falimentul instituţiilor de credit – art. 204; pentru falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare – art. 242);

(pct. 76) potrivit normelor de trimitere menţionate la pct. 44 din prezenta decizie, ori de câte ori dispoziţiile speciale relative la insolvenţa anumitor categorii de debitori (grupurile de societăţi, instituţiile de credit şi societăţile de asigurare/reasigurare) nu reglementează o anumită situaţie, îşi vor găsi aplicarea regulile de drept comun în materie de insolvenţă;

(pct. 78) or, şi în procedura falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare există o normă de trimitere expresă la prevederile de drept comun în materia insolvenţei, ceea ce pune în evidenţă raportul de complementaritate pe care se grefează instrumentul de tehnică legislativă al normei de trimitere. Tocmai acest raport de complementaritate face posibilă completarea normei speciale cu norma generală sub aspectele care, în cadrul normei speciale, nu au primit o reglementare expresă derogatorie de la norma generală, conform principiului generalia specialibus non derogant;

(pct. 92) aşadar, textul art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 nu trebuie interpretat disparat, ci trebuie avut în vedere, pe de o parte, art. 262 în integralitatea sa şi, pe de altă parte, întreg cadrul legislativ în materie, respectiv, în mod concret, art. 242 din Legea nr. 85/2014, potrivit căruia prevederile capitolului I (din care fac parte şi dispoziţiile art. 75, care conţin derogările de la suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului), cu excepţia celor cuprinse în secţiunea a 6-a, se aplică în mod corespunzător procedurii falimentului societăţilor de asigurare/reasigurare, cu derogările prevăzute în acest capitol.

(3)În acest sens, a se vedea C.Ap. București, s. a VI-a civilă, dec. civ. nr. 1272A/2022 din 23 septembrie 2022; C.Ap. București, s. a V-a civilă, dec. civ. nr. 1216/2019 din 4 septembrie 2022, ambele decizii fiind publicate la www.sintact.ro (consultat la data de 3 aprilie 2023).

(4)v. Anexa nr. 10 din Norma 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților (pe mai departe, Norma 24/2019).

(5)Și consecutiv, a încetării procesului civil în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească atacată, după data definitivării deschiderii procedurii de faliment a Euroins, în acord cu art. 75 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014.

(6)v. Anexa nr. 7 din Norma 24/2019.

(7)Potrivit art. 13 alin. (5) din Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, deciziile FGA pot fi contestate în termen de 30 zile de la comunicarea acestora.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN