3 decizii de sancționare disciplinară emise de UNIFARM anulate definitiv

În luna septembrie 2020, 3 salariați ai UNIFARM din cadrul Departamentului de Vânzări au fost sancționați disciplinar pentru pretinsa neı̂ndeplinirea la timp a unor obligații stabilite de către Directorul General al UNIFARM. Sancțiunea „avertismentului verbal” aplicată celor 3 salariați ai UNIFARM a fost anulată definitiv de către Curtea de Apel București pentru grave vicii de nelegalitate.

Sancțiunea aplicată a vizat netransmiterea de către cei 3 salariați a unor propuneri în vederea elaborării strategiei de vânzare și promovare a produselor UNIFARM, precum și lipsa transmiterii unor propuneri pentru planului de vânzări. Termenul foarte scurt pentru aceste rezolvarea acestor obligații, suprapus peste perioadele de concediu de odihnă aprobate, a condus la imposibilitatea obiectivă a celor 3 salariați de a îndeplini obligațiile de serviciu stabilite de Directorul General.

Decizia Directorului General prin care cei 3 salariați au fost sancționați cu avertisment verbal nu a întrunit condițiile de legalitate stabilite de Codul muncii, fiind contestată de către Lospa Lawyers întrucât în conținutul acesteia nu se regăsea (i) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, (ii) prevederile din statutul personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă pretins încălcate, (iii) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea și nici (iv) termen în care decizia de sancționare putea fi contestată.

În plus, avocații Lospa Lawyers au sesizat instanțelor de judecată și un alt motiv de nelegalitate al deciziei, anume că „avertismentul verbal, chiar aplicat printr-o decizie scrisă, nu este prevăzut de lege ca sancțiune disciplinară și nici menționat în statute profesionale aprobate prin lege specială care să stabilească un alt regim sancționator aplicabil salariaților UNIFARM.

În raport de aceste critici, în februarie 2020, Tribunalul București a anulat cele 3 decizii de sancționare. Ulterior, Curtea de Apel București a respins apelul UNIFARM și a menținut hotărârea Tribunalului București. Ambele instanțe de fond au reținut pe deplin argumentele propuse de Lospa Lawyers, anulând definitiv cele 3 decizii de sancționare.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN