CJUE despre site-urile de comerț online

Esențial:

Revizuiește condițiile generale ale site-ului tău și:

  1. verifică dacă ai prevăzut expres ca lege aplicabilă a contractelor pe care le închei cu clienții tăi, doar legea română;
  2. dacă da, atunci fie asigură-te că clientul tău (cetățean UE, dar în afara României) poate negocia în mod efectiv o astfel de clauză, fie actualizează respectiva clauză prin informarea clară și inteligibilă a clientului tău că acesta beneficiază întotdeauna, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul nr. 593/2008, de dreptul a beneficia de protecția asigurată de dispoziții obligatorii în statul membru al cărui cetățean este. 

Informații suplimentare:

CJUE a reținut că Amazon este o companie americană, cu sediul în Seatle, Washington, SUA. Extinzându-se și în Europa, Amazon și-a stabilit sediul în Luxemburg, prin înființarea Amazon EU SARL (Amazon UE). Cu toate că se bucură de vânzări în întreaga UE, Amazon are site-uri separate doar pentru anumite state membre, cum ar fi Franța (www.amazon.fr), Germania (www.amazon.de) și Marea Britanie (www.amazon.co.uk). Astfel, consumatorii europeni pot accesa, pentru comandă, doar aceste site-uri, chiar dacă nu sunt cetățeni ai respectivelor țări. În fiecare caz, condițiile de vânzare online prevăd că acordurile încheiate de consumatori prin intermediul unor astfel de site-uri Amazon sunt de fapt încheiate cu Amazon UE, iar Termenii standard Amazon UE includ o serie de clauze care dispun că, pentru fiecare consumator din UE, este aplicabil, dreptul luxemburghez, fără a avea vreo relevanță juridică statul din care consumatorul respectiv face parte.

Întrucât site-urile Amazon în Europa sunt limitate și neexistând un astfel de site specific austriac, consumatorii din Austria cumpără online de la Amazon UE navigând pe site-ul www.amazon.de, site-ul adresat consumatorilor din Germania. De asemenea, Amazon nu are sediu social sau sediu secundar în Austria.

Directiva 2009/22/CE privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor oferă, în temeiul Directivei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, entităților specializate (cum este VKI), dreptul de a obține hotărâri de interzicere a nerespectării măsurilor de protecție a consumatorului.

Așa fiind, VKI a solicitat, în instanțele austriece, pronunțarea unei hotărâri împotriva Amazon UE care să interzică utilizarea acelor clauze specifice din Termenii standard Amazon care prevăd ca lege aplicabilă legea luxemburgheză (pentru orice diferend s-ar naște), bazându-și cererea pe motivul că acestea erau contrare interdicțiilor legale sau bunelor moravuri și că au încălcat dispozițiile Directivei privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

În cele din urmă, cererea a fost atacată la Curtea Supremă din Austria, care, la rândul său, a adresat CJUE câteva întrebări preliminare.

CJUE a stabilit că o clauză care figurează în condițiile generale de vânzare ale unui profesionist, care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, potrivit căreia legea statului membru în care se află sediul acestui profesionist reglementează contractul de comerț electronic cu un consumator, este abuzivă în măsura în care îl induce în eroare pe acest consumator, dându‑i impresia că doar legea acestui stat membru se aplică contractului, fără a‑l informa despre faptul că beneficiază de asemenea, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul nr. 593/2008, de protecția asigurată de dispozițiile imperative ale dreptului care i‑ar fi aplicabil în lipsa acestei clauze, ceea ce este de competența instanței naționale să verifice, în lumina tuturor împrejurărilor relevante.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN