Darea în plată a imobilului deja adjudecat – posibilă potrivit Judecătoriei Sectorului 2 București

Conform unei hotărâri judecătorești obținute de Lospa Lawyers, pot beneficia de prevederile legii dării în plată și debitorii aflați în executare silită și al căror imobil a fost vândut silit, respectiv adjudecat.

Lospa Lawyers a acordat servicii juridice pro bono unei doamne, funcționar public și debitor într-un contract de credit ipotecar încheiat în anul 2007 cu Raiffeisen Bank S.A. (Raiffeisen) pentru împrumutul unei sume de bani în franci elvețieni (Contractul).

Pe parcursul derulării Contractului au apărut situaţii imprevizibile și cu efecte imprevizibile pentru clientul Lospa Lawyers, obligațiile de plată rezultate din acesta căpătând o onerozitate excesivă. Spre exemplu, în anul 2011, clienta noastră obținea un venit net de aproximativ 1.800 lei, iar valoarea ratei de 940 CHF calculate în lei – la un curs mediu pentru anul 2011 – ajungea la 3.300 lei.

Afându-se în incapacitate de plată, în luna noiembrie 2012, imobilul ipotecat a fost vândut în cadrul unei proceduri de executare silită demarată de Raiffeisen Bank S.A., iar soldul creditului  a fost stins parțial.

Ulterior, în luna iunie 2016, clienta noastră a formulat o notificare privind stingerea datoriei înregistrate la Raiffeisen, notificare întemeiată pe Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite (Legea).

Împotriva acestei notificări, de Raiffeisen a formulat o contestație susținând, în esență, vicii de constituționalitate ale Legii, neîndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 4 din Lege și neîndeplinirea condițiilor privind existența unei impreviziuni.

În urma administrării unui probatoriu complex privind situația veniturilor obținute de clienta  noastră, evenimentele imprevizibile și cu efecte imprevizibile apărute pe durata derulării Contractului, în data de 21.12.2017, Judecătoria Sectorului 2 București a respins contestația Raiffeisen ca neîntemeiată.

Sentința Judecătoriei Sectorului 2 București este supusă apelului la Tribunalul București și va fi publicată, in extenso, pe site-ul Lospa Lawyers, www.lospa.ro.

Această hotărâre este salutară în contextul în care majoritatea instanțelor judecătorești învestite cu astfel de contestații apreciază că nu se poate uza de dreptul de a solicita constatarea stingerii de datorie de către consumatorii al căror bun fusese valorificat în cadrul procedurii de executare silită.

Serviciile juridice în această cauză au fost asigurate pro bono de către Lospa Lawyers, prin cooptarea în acest litigiu a Ramonei Dănac – Of Counsel Lospa Lawyers.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN