Vaccinările stabilite prin Calendarul Național de Vaccinare pentru copii vor deveni obligatorii

Preambul

La data de 23.10.2017 a fost adoptată de către Senatul României, în calitate de primă cameră sesizată, Legea privind vaccinarea persoanelor în România (pe mai departe, Legea). Ulterior, Legea a fost înregistrată la Camera Deputaților și, după ce a primit avizul favorabil de la Comisia pentru sănătate, urmează a fi inclusă pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaților.

Scurte precizări privind rolul părinților și/sau reprezentantului legal al copilului, conform Legii

Potrivit art. 21 din Lege, părinții, reprezentantul legal sau, după caz, persoana în îngrijirea căreia se află un copil, sunt răspunzători pentru prezentarea copilului la vaccinare.

Conform aceluiași articol din Lege, vaccinurile obligatorii vor fi efectuate fără consimțământul expres al părinților/ reprezentantului legal, simpla prezentare a copilului la medicul vaccinator echivalând cu un consimțământ tacit la vaccinare. Legea permite refuzul vaccinării copilului, prin completarea, de către părinte/ reprezentant legal, a unui formular de refuz, atunci când medicul indică administrarea vaccinului. Așadar, un astfel de refuz poate fi dat, însă este necesar să fie consemnat în scris și explicit.

Rolul vaccinului la înscrierea într-o colectivitate

1. La momentul înscrierii copilului într-o colectivitate, instituția în cadrul căreia copilul va fi înscris, va solicita o adeverință emisă de medicul de familie, care, va cuprinde situația vaccinurilor efectuate sau neefectuate până la acel moment.

2. Pentru situația în care vaccinurile obligatorii nu au fost efectuate până la momentul înscrierii într-o colectivitate, părintele/ reprezentantul legal sau, după caz, persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială, are obligația prezentării unuia dintre următoarele documente:

  • calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii eliberat de către comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București;
  • adeverința contraindicațiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări eliberate de către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureș

3. Pentru situația în care nu va fi respectat calendarul amintit mai sus, în termen de un an de la momentul înscrierii în colectivitate, comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București are obligația de a notifica inspectoratul școlar județean respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureș

Sancțiuni

4. Sancțiuni aplicabile personalului medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică

Pentru această categorie de persoane, Legea impune obligații referitoare la:

  • furnizarea de informații cu privire la vaccinare și
  • prescrierea vaccinării pentru pacienții din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică.

Încălcarea acestor obligații reprezintă abatere disciplinară gravă și se sancționează de către CMR, OAMGMAMR, CFR și CMDR.

5. Sancțiuni aplicabile părinților și celorlalte persoane responsabile de creșterea copilului

Pentru această categorie de persoane, Legea impune obligații cu privire la:

  • prezentarea copilului la medicul de familie pentru informarea privind vaccinările obligatorii,
  • prezentarea copilului la medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor obligatorii,
  • prezentarea, în cazul convocării, la comisia județeană de vaccinare sau la cea a municipiului Bucureș

Încălcarea tuturor acestor obligații, dar și a tuturor celorlalte obligații stabilite prin Lege, constituie contravenții și se sancționează, după caz, cu avertismentul sau amenda cuprinsă între 500 lei și 10.000 lei.

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN