Transferul de întreprindere între 2 societăți, constatat de Curtea de Apel Ploiești, în cadrul unei contestații la concediere

La începutul anului 2020, domnul O., inginer sistem, a fost concediat de AEM/ Luxten, sub pretextul unei restructurări a biroului tehnic din care făcea parte. Tribunalul Prahova a anulat decizia de concediere, iar Curtea de Apel Ploiești a menținut soluția primei instanțe. Angajatorul a fost obligat la reintegrarea domnului O. și la plata tuturor salariilor de la data concedierii și până la data reintegrării.

O particularitate inedită a acestui caz a fost că instanțele judecătorești au mai reținut că domnul O. a fost transferat de la Luxten la AEM, prealabil concedierii sale, în sensul unui transfer de întreprindere, așa cum este definit de Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora. Decizia instanțelor judecătorești este importantă întrucât i-a permis dlui O. să ceară și să obțină reintegrarea la locul său de muncă, în aceleași condiții de care a beneficiat chiar înainte de transferul de întreprindere intervenit între Luxten și AEM.

În primă instanță, Tribunalul Prahova a reținut că dl O. a fost transferat de la AEM la Luxten, întrucât acordul de încetare a contractului său de muncă cu Luxten a fost încheiat în aceeași zi cu încheierea noului contract de muncă cu AEM, ambele acte fiind semnate de aceeași persoană, atât în numele Luxten, cât și în numele AEM. În aceste condiții, Tribunalul Prahova a apreciat că modalitatea în care dl O. a încetat să mai fie angajatul Luxten Lighting Company SA şi a devenit angajatul intimatei AEM s-a circumscris ipotezei similare care se regăseşte în decizia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-160/14, privind interpretarea Directivei 2001/23, cu privire la noţiunea de transfer de întreprindere.

AEM a formulat apel împotriva acestei Sentințe, însă apelul a fost respins ca neîntemeiat.

Din probatoriul propus de avocații Lospa Lawyers în faţa instanţei de apel a reieșit și că aceeași procedură la care a fost supus dl. O, s-a urmat şi în cazul altor 3 salariați Luxten. Aceştia au fost angajaţi ai Luxten până în data de 01.02.2018, când le-au încetat contractele de muncă, ca urmare a cererilor de încetare (sugerate de reprezentanții Luxten/ AEM), iar ulterior au fost angajați în cadrul AEM.

Curtea a dat valoare probatorie și unor articolelor de presă ale căror conținut susțineau existența unui transfer de întreprindere de la Luxten la AEM, respectiv:

(i) un articol din Ziua de Vest, titlu Acord în grupul AEM-Luxten: deținerile a trei acționari din Timișoara vor fi preluate de către producătorul de contoare, pentru acoperirea unor pierderi;

(ii) un articol din Wall Street, titlu Luxten Lighting Company infiinteaza compania AEM Timisoara

Având în vedere aceste probatorii, Curtea a reţinut existenţa unui transfer de unitate, chiar dacă la dosarul cauzei nu a fost depus un contract de transfer sau de cesiune.

 

Subscribe To Our Weefdsaffsdfakly Newsdsfasfletter.

Special Sales

Exclusive Findings

New Arrivals & Promos

Basically, all you're interested in! 

Hey stranger!

This here is a nice round Newsletter Popup & Special Offer example.

 Sign up today and get 25% discount on your next order with our site. 

en_USEN